BDAR

Apie Fondą

Pagalbos verslui fondas investuoja į vidutines ir stambias įmones, kurių veikla yra paveikta COVID-19 protrūkio ir kurių veiklos nutraukimas ar sutrikdymas gali turėti įtaką kitų verslo subjektų veiklos tvarumui, taip pat turėti reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių.

Verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19

Didelės ir vidutinės įmonės, veikiančios ilgiau kaip 2 m., gali rinktis šias priemones finansavimui:

01

Paskolos 
nuo 0,3 mln. EUR iki 2 mln. EUR

02

Skolos vertybiniai popieriai
nuo 1 mln. EUR.

03

Akcijos ir mišrios priemonės

building.jpg

Investuotojams

Valstybė į Pagalbos verslui fondą investuos per UAB „Valstybės investicinis kapitalas“. Iš viso ketinama skirti 500 mln. EUR, iš jų 100 mln. EUR bus skirta fondo steigimo pradžioje, o kitus 400 mln. EUR investuos skirdama lėšas už išleistas obligacijas. 

Fondas taip pat sieks pritraukti institucinius investuotojus investuoti per Fondą į Lietuvos įmonių paskolas, skolos vertybinius popierius, akcijas ir mišrias priemones – taip planuojama pritraukti dar per 500 mln. EUR.

Naujienos

Aukšti valstybės valdomų įmonių valdysenos standartai – ilgalaikė vertė verslui ir visuomenei

Sunku būtų pervertinti kvalifikuotų įmonės valdymo organų, lyderių ir darbuotojų indėlį kuriant stiprias organizacijas. Visos vadybos ir įmonių studijos tvirtina, kad efektyvus valdymas skatina kompetentingą bendrovių priežiūrą, skaidrumą, atskaitomybę. Efektyviai veikiančios valstybės valdomos įmonės gali ne tik pasiekti geresnius finansinius rezultatus, bet ir stiprinti šalies ekonomiką bei kurti tvarią ilgalaikę naudą visuomenei.  Apie įmonių gerosios valdysenos praktikų diegimą valstybės valdomose įmonėse pasakoja nevyriausybinės organizacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ (BICG) prezidentas Rytis Ambrazevičius ir ką tik prie organizacijos prisijungusios „Valstybės investicijų valdymo agentūros“, valdančios „Pagalbos verslui fondą“, direktorius Dainius Vilčinskas.

Grąžinti verslo investicijas į ikipandeminį lygį – misija įmanoma

Išaugę kaštai, neužbaigtos planinės investicijos, bankų sąlygų pasikeitimai arba finansavimo nutraukimas, siekis atkurti verslo modelį į ikipandeminį statusą – su tokiais COVID-19 iššūkiais susiduria stambus ir vidutinis verslas. Apie Valstybės investicijų valdymo agentūros (VIVA), valdančios Pagalbos verslui fondą, galimybes padėti stambiam ir vidutiniam verslui sugrįžti į ikipandeminį lygį ir suteikti finansavimą būtinosioms investicijoms, pasakoja VIVA Investicijų departamento direktorius Artūras Vilkas.

Įmonių obligacijų emisijos – kada ir kodėl verta jas išleisti?

Aktyvi kapitalo rinka kuria naudą valstybei, verslui ir investuotojams, o viena iš galimybių vystyti kapitalo rinką – obligacijų populiarinimas. Apie kapitalo rinkos vystymo ir alternatyvių finansavimo šaltinių svarbą pasakoja Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas ir Pagalbos verslui fondą (PVF) valdančios Valstybės investicijų valdymo agentūros (VIVA) generalinis direktorius Dainius Vilčinskas.