BDAR

Pagalbos verslui fondas įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, pradinis Fondo dydis – 100 mln. EUR. Valstybė į Pagalbos verslui fondą investuos per UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (VIK), o fondą valdo UAB  „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ (VIVA). Fondo struktūra yra komanditinė ūkinė bendrija. Bendras tikslinis fondo dydis (1 mlrd. EUR) bus pasiektas dalyvaujant privatiems komanditoriams. Instituciniai investuotojai atrenkami viešu, skaidriu ir nediskriminaciniu kvietimu. Investuoti taip pat kviečiamos ir tarptautinės finansų institucijos.

[[#ex]]

Pagalbos verslui fondo tikslai

  • Suteikti investicijas didelėms ir vidutinėms įmonėms, kurių veiklos pabaiga sukeltų grandininę reakciją, turėtų reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių.
  • Išsaugoti valstybei svarbius ekonomikos sektorius taip, kad jie būtų kuo geriau pasirengę ekonomikos atsigavimui.
  • Skatinti kapitalo rinką Lietuvoje.
  • Pritraukti institucinių investuotojų.

Pagalbos verslui fondo veiklos principai

Socialinė atsakomybė    

Pagalba įmonių veiklai suteikiama siekiant, kad ūkinės / ekonominės veiklos tikslas būtų bendra Lietuvos gerovė.

Politinis nepriklausomumas

Fondo valdymo struktūra užtikrina tinkamą atstovavimą investuotojams ir veiklos atskyrimą nuo politinių sprendimų įtakos. Taip garantuojama tvari Fondo veikla ilguoju laikotarpiu bei nepriklausomas jo valdymo ir investicinius sprendimus priimančių organų sprendimų priėmimas.

Skaidrumas

Atsižvelgiant į tai, kad Fondo investuotoja yra Lietuvos Respublika, o kartu Fondo veikla yra suinteresuoti ir visi Lietuvos Respublikos piliečiai, Fondas savo veikloje laikosi aukščiausių skaidrumo standartų.

Geroji valdymo praktika

Fondo valdymo sprendimai įgyvendinami laikantis geriausios rinkos praktikos, įgyvendinami teisėti investuotojų lūkesčiai bei interesai ir užtikrinama skaidri ir nepriklausoma veikla.

Sprendimų pagrįstumas

Kiekvienas Fondo sprendimas dėl investavimo ar atsisakymo investuoti turi būti pagrįstas ir tinkamai motyvuotas, taip suteikiant suinteresuotiesiems asmenims pakankamą apibrėžtumą dėl Fondo veiklos.


Kiti Fondo investuotojai 

Šiuo metu visos Fondo lėšos skirtos valstybės, tačiau ateityje iš institucinių investuotojų bus siekiama pritraukti iki 500 mln. eurų. 

[[#ex]]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-06