BDAR

[[#ex]]

„Valstybės investicijų valdymo agentūra" vadovai

Dainius Vilčinskas
Generalinis direktorius

D. Vilčinskas turi 19 metų patirtį finansų sektoriuje. Daugiau nei 13 metų vadovavo įvairiems padaliniams verslo bankininkystės srityje banke „Swedbank“. Paskutinius 5 metus D. Vilčinskas vadovavo Verslo bankininkystei 3 Baltijos šalyse. Jo vadovaujamas padalinys buvo atsakingas už daugiau nei 8 mlrd. EUR paskolų portfelį bei 300 000 verslo klientų. Dirbdamas „Swedbank“, D. Vilčinskas buvo ilgametis Lietuvos įmonės Valdybos narys bei Latvijos įmonės Stebėtojų tarybos narys. Dirbdamas verslo bankininkystės srityje, D. Vilčinskas įgijo įmonių kreditavimo, finansų analizės ir rizikų valdymo patirtį.

D. Vilčinskas yra įgijęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos bakalauro ir magistro laipsnius. Taip pat yra baigęs Baltic Institute of Corporate Governance Nepriklausomo valdybos nario kursus.

 

Marta Jablonskė

Finansų valdymo departamento direktorė

 

M. Jablonskė turi daugiau nei 15 metų finansų valdymo patirties tarptautinėse ir lietuvių kapitalo įmonių grupėse Barclays, Oracle, BT Invest, audito projektų valdymo patirties PwC. Pagrindinė patirtis yra finansų ir IT sektoriuose, taip pat investicijų valdymas, mažmeninė prekyba, NT vystymas.

M. Jablonskė yra įgijusi Vilniaus universiteto Verslo administravimo ir vadybos bakalauro bei magistro laipsnius. Taip pat yra ACCA (Association of Chartered Certified Accountants - Didžioji Britanija) tikroji narė.

 

Oksana Kostogriz
Teisės ir administravimo departamento direktorė

O. Kostogriz turi 14 metų patirtį teisės, įmonių valdymo ir mažmeninės prekybos srityje. Daugiau nei 9 metus ji užėmė valdybos narės ir vadovaujančias pareigas Vilniaus prekybos, UAB Grupės įmonėse. Didžiąją laiko dalį buvo Euroapotheca, UAB valdybos narė bei teisės ir administravimo departamento vadovė, atsakinga už Grupės įmonių Baltijos šalyse, Švedijoje ir Lenkijoje veiklos teisinę priežiūrą. Dirbdama didžiausioje lietuviško kapitalo įmonių grupėje, O. Kostogriz sukaupė patirtį įmonių įsigijimų ir susijungimų, įmonių valdymo, mažmeninės prekybos bei nekilnojamo turto valdymo srityje.

 

O. Kostogriz yra įgijusi Vilniaus universiteto Teisės magistro laipsnį.

 

 

Artūras Vilkas
Investicijų valdymo departamento direktorius 

A. Vilkas turi daugiau nei 13 metų bankinę patirtį. Ilgą laiką SEB banke dirbo su stambių ir vidutinių įmonių finansavimo sprendimais. Atėjus sunkmečiui, dirbo su įmonių restruktūrizavimo projektais, kartu su klientais ieškant būdų tęsti sėkmingą įmonių veiklą. Vėliau buvo paskirtas dirbti finansiniu patarėju (financial advisor) struktūrizuojant sandorius vidurio Lietuvos klientams. Pastaruosius 6 metus dirbo su stambiomis Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėmis, sunkiosios pramonės šakoje. A. Vilkas sukaupė patirtį finansuojant įvairių sektorių stambių įmonių plėtros planus, struktūrizuojant sandorius su kitais Lietuvos ir užsienio bankais, finansuojant įsigijimų Lietuvoje ir užsienyje sandorius.

A. Vilkas yra įgijęs Vytauto Didžiojo universiteto Finansų ir bankininkystės magistro laipsnį.

 

Rolandas Ročius
Rizikų valdymo departamento direktorius

R. Ročius turi daugiau nei 12 metų patirtį bankininkystės srityje. 4 metus buvo atsakingas už stambiausių SEB banko verslo klientų, kurie susidūrė su sunkumais, priežiūrą, ieškant individualių restruktūrizavimo sprendimų. Nuo 2013 metų ėjo SEB banko kredito komiteto pirmininko pareigas, su įgaliojimais priimti finansavimo sprendimus iki 10 milijonų eurų, vėliau tapo skyriaus vadovu bei laikinai ėjo Kredito departamento direktoriaus pareigas. Pastaruosius 2 metus R. Ročius buvo atsakingas už didžiausio Baltijos šalyse alternatyvaus verslo finansuotojo UAB „SME Finance" rizikos valdymą, kredito portfelio kokybę, specializuoto banko licencijai reikalingų rizikos valdymo dokumentų parengimą.

R. Ročius yra įgijęs Vilniaus universiteto Statistikos bakalauro laipsnį.

 


„Valstybės investicijų valdymo agentūra" valdyba

Normantas Marius Dvareckas
Valdybos pirmininkas

N. M. Dvareckas yra strateginės svarbos valstybės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“ nepriklausomas valdybos narys, įmonių įsigijimo ir susijungimo konsultacijų UAB „Ad ventum“ steigėjas ir vadovas; Inovacijų fondo prie Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdančiosios agentūros Briuselyje ekspertas.

N. M. Dvareckas yra sukaupęs įmonių valdysenos patirties eidamas nepriklausomo valdybos nario pareigas strateginės svarbos valstybės įmonėse „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ ir „Oro navigacija“, taip pat privataus kapitalo investicijų valdymo patirties investicijų bendrovėje „Avestis“.

N. M. Dvareckas yra baigęs Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, vadybos magistro laipsnį įgijęs ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, kvalifikaciją kėlęs vadovams skirtuose įmonių įsigijimo ir jungimosi kursuose London Business School Didžiojoje Britanijoje.

 

Agnė Daukšienė
Valdybos narė

A. Daukšienė turi 15 metų teisinio darbo patirtį turto valdymo, investicinių ir pensijų fondų kūrimo ir vystymo, finansinio tarpininkavimo, investicinės bei tradicinės bankininkystės, licencijavimo bei vadovybės konsultavimo srityse. Šiuo metu eina vadovaujančias pareigas strateginės svarbos įmonėje UAB „Ignitis“. Taip pat ėjo vadovaujančias pareigas vienoje didžiausių turto valdymo įmonių Lietuvoje „INVL Asset Management“, specializuotame investiciniame banke „Finasta“ bei kitose prižiūrimose įmonėse, teikiančiose finansines ir investicines paslaugas.

A. Daukšienė yra įgijusi teisės magistro laipsnį Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Šiuo metu siekia vadovų verslo administravimo magistro laipsnio Baltic Management Institute.

 

Andrius Sokolovskis
Valdybos narys

A. Sokolovskis yra sukaupęs 15 metų patirtį finansų sektoriuje, verslo bankininkystės srityje. Buvo atsakingas už įvairių įmonių ir viešojo sektoriaus bei infrastuktūros projektų finansavimą Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Nuo 2005 m. dirbo Nordea Bank Lietuva. Nuo 2016 m. dirba Europos investiciniame banke (EIB), kur užėmė paskolų finansinės priežiūros pareigūno pareigas Vakarų, Centrinės ir Rytų Europos regionams, taip pat buvo atsakingas už privataus verslo, energetikos, komercinių bankų ir nacionalinių plėtros bankų finansavimą Baltijos jūros ir Šiaurės Europos regione.

A. Sokolovskis yra baigęs Mykolo Riomerio universiteto Teisės fakultetą.

 

Aurimas Martišauskas
Valdybos narys

A. Martišauskas  yra sukaupęs daugiau nei 15 metų strateginio valdymo, įsigijimų praktikos bei valdybos nario patirties telekomunikacijų, finansų bei investicijų valdymo, mažmeninės prekybos srityse. Dirbo UAB „Bitė GSM“, specializuotame investiciniame banke „Finasta“ bei Vilniaus prekyba įmonių grupėse. Nuo 2020 metų yra aktyvus investuotojas, įsigijimų bei pardavimų nepriklausomas patarėjas bei nepriklausomas valdybos narys.

A. Martišauskas yra įgijęs Kauno technologijos universiteto Elektros sistemų bei jų valdymo bakalauro laipsnį ir Vadybos mokslų magistro laipsnį. Taip pat yra baigęs Baltic Institute of Corporate Governance Nepriklausomo valdybos nario kursus.

 

Virginijus Doveika
Valdybos narys

V. Doveika turi 18 metų patirtį finansų sektoriuje. Daugiau nei 14 metų vadovavo įvairiems verslo padaliniams SEB banke. Tame tarpe 6 metus buvo SEB banko valdybos nariu ir 3 metus vadovavo Mažmeninės bankininkystės tarnybai Baltijos šalyse, kur buvo atsakingas už daugiau nei 10 milijardų EUR kredito portfelį. Šiuo metu V. Doveika yra elektroninių pinigų įstaigos licenciją turinčios UAB Ambr Payments valdybos narys ir banko licencijos siekiančios UAB Ambr Europe vadovas.

V. Doveika yra įgijęs Vilniaus universiteto verslo vadybos ir administravimo bakalauro ir BMI tarptautinės vadybos magistro laipsnius. Kvalifikaciją kėlęs IESE Business Shool (Ispanija), IMD Business School (Šveicarija) ir Wallenberg Institute (Švedija).

 


 „Valstybės investicijų valdymo agentūra" stebėtojų taryba

Valdas Vitkauskas
Stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys

V. Vitkauskas turi 20 metų patirtį tarptautinėje bankininkystėje, kur vadovavo stambių projektų finansavimui.

Taip pat V. Vitkauskas turi daugiametę patirtį vadovaujančiose pareigose korporatyviniuose valdymo organuose, tame tarpe su didžiosiomis Europos ir tarptautinėmis grupėmis.

V. Vitkauskas yra baigęs Oksfordo universiteto Saïd Business School, JK, FinTech programą. Taip pat turi SMU, Dallas, JAV, suteiktą Ekonomikos magistro laipsnį ir Vytauto didžiojo universiteto Verslo administravimo bakalauro laipsnį.

V. Vitkauskas yra Asocijuotas direktorius Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke Londone.

 

Algirdas Neciunskas
Stebėtojų tarybos narys

A. Neciunskas yra sukaupęs ilgametę ir įvairiapusę patirtį finansų rinkose: nuo finansų rinkų analizės, rizikos valdymo, užstato politikos formavimo iki tiesioginio skolinimo, vertybinių popierių portfelio pinigų politikos tikslais valdymo. A. Neciunskas įmonių valdysenos patirties įgavo dirbdamas Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo ir Lietuvos monetų kalyklos valdybose. 

A. Neciunskas įmonių valdysenos patirties įgavo dirbdamas Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo valdyboje. Gerosios valdysenos žinias gilino Baltic Institute of Corporate Governance.

A. Neciunskas yra Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento direktorius.

 

Giedrius Dusevičius
Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys

G. Dusevičius turi 18 metų vadovavimo patirtį finansų sektoriuje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Švedijoje. Lietuvoje vadovavo lizingo kompanijai Hanza Lizingas, buvo AB Bankas Hansabankas (dabar AB Bankas Swedbank) valdybos pirmininkas, buvo Swedbank Grupės vadovybės narys.

 

Turi ilgametę valdysenos darbo patirtį valdybose ir stebėtojų tarybose draudimo, lizingo kompanijose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Švedijoje, bei verslo įmonėse Lietuvoje.

 

G. Dusevičius baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą bei Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą. G. Dusevičius baigė INSEAD, valdybos programą (AMP).

 

Šiuo metu G. Dusevičius yra UAB „Digital Audio" direktorius, AB „Klaipėdos nafta" valdybos pirmininkas.

 

 

Aušra Vičkačkienė
Stebėtojų tarybos narė

A. Vičkačkienė turi virš 20 metų patirtį valstybės tarnyboje, pastaruosius daugiau kaip 10 metų dirba valstybės turto valdymo srityje, taip pat dirbo finansinių paslaugų reguliavimo bei valstybės skolos valdymo srityse. Ne vienerius metus atstovavo ir atstovauja Finansų ministeriją keliose valstybės valdomų įmonių valdybose.  

A. Vičkačkienė Vilniaus universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro ir vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį.

A. Vičkačkienė yra Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė, AB „Ignitis grupė“ Stėbėtojų tarybos narė, taip pat šios grupės Audito komiteto narė bei Skyrimo ir atlygio komiteto narė.

 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-17