BDAR

Taip, tiesa. Kreipiantis finansinės pagalbos į Pagalbos verslui fondą būtina pateikti raštišką kredito įstaigos atsisakymą suteikti paskolą arba kredito įstaigos įmonei pateiktą pasiūlymą suteikti finansavimą itin nepalankiomis sąlygomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-11

Paskolos dydis gali būti nuo 300 tūkst. iki 2 mln. EUR ., o pagalba per skolos vertybinius popierius bus teikiama nuo 1 mln. EUR. Paskolos ar obligacijos vienai įmonei negalės viršyti 25% 2019 m. apyvartos, subordinuota paskola negalės viršyti didelei įmonei 8,4 proc. 2019 m. apyvartos, vidutinei įmonei 12,5 proc. 2019 m. apyvartos. Į nuosavybę investuojama tiek, kad įmonė galėtų tęsti veiklą, bet neviršijamas iki krizės turėtas kapitalas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-17

Pagalbos verslui fondas finansinę pagalbą suteiks ne ilgesniam nei 6 metų laikotarpiui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-06
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-22