BDAR

Pareiškėjai, siekdami gauti Fondo finansavimą, Fondo nustatytais atvejais be kitų dokumentų turės pateikti Fondui teisinio, finansinio, mokestinio patikrinimo, turto ar verslo vertinimo ar kito, atsižvelgiant į Pareiškėjo veiklos specifiką ar investicijos specifiką, Fondo reikalaujamo patikrinimo ataskaitas.

Fondas, priimdamas investicinius sprendimus, galės remtis tik tomis ataskaitomis, kurios bus paruoštos profesionalių paslaugų teikėjų, turinčių tinkamą kvalifikaciją, patirtį ir priemones suteikti kokybiškas Pareiškėjų patikrinimo paslaugas.

Paslaugų teikėjai bus samdomi pareiškėjo, tačiau turės pareigą veikti ir Fondo naudai bei atsakys Fondui už atliktų patikrinimų kokybę.

Fondas, siekdamas patikrinimų operatyvumo, dažniausiai galimiems atlikti patikrinimams: finansiniam, mokestiniam, teisiniam patikrinimui ir turto ar verslo vertinimui, sudarys rekomenduojamų paslaugų teikėjų sąrašą.

Visi paslaugų teikėjai, kurie pageidauja būti įtraukti į rekomenduojamų paslaugų teikėjų sąrašą, gali kreiptis į Fondą pateikdami prašymą ir jų kvalifikaciją įrodančius dokumentus Komanditinės ūkinės bendrijos Paramos verslui fondas teisinio, finansinio, mokestinio patikrinimų bei turto ar verslo vertinimo paslaugų teikėjų, kurie atliks pareiškėjų patikrinimus, atrankos tvarkos apraše numatyta tvarka. Prašymus siųskite elektroninio pašto adresu info@viva.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-12