BDAR

Pasirenkant finansavimo instrumentą, įmonė turi įsivertinti, kaip pasikeis įmonės finansinė būklė ir rodikliai po pagalbos suteikimo. 

Pagalbos priemonė Akcijos ir mišrios priemonės
Kada rinktis? Jei įmonės skolos finansiniai rodikliai nėra geri, siūloma rinktis pagalbą akcijų ir hibridinių instrumentų, turinčių ar galinčių turėti akcinio kapitalo požymių arba akcinio kapitalo instrumentų forma (konvertuojamos obligacijos, Mezanino paskolos, privilegijuotos akcijos, paprastosios vardinės akcijos).
Maksimali trukmė 6 metai
Papildomos sąlygos

Subordinuotoji paskola didelei įmonei negali viršyti 8,4 proc. jos 2019 m. apyvartos, vidutinei įmonei – 12,5 proc. jos 2019 m. apyvartos.

Rekapitalizavimui skiriamų lėšų suma negali viršyti skirtumo, atsiradusio įmonės kapitalo struktūroje tarp 2019 m. gruodžio 31 d. ir sprendimo investuoti Fondo lėšas priėmimo datos.

Jei paramos reikia ilgesniam laikotarpiui ir įmonės skolos finansiniai rodikliai pakankamai geri, siūloma rinktis pagalbą skolos vertybinių popierių forma.

Įmonė, nusprendusi kreiptis pagalbos, turi užpildyti paraišką (atsisiųsti paraiškos formą).

Paraiškoje turi būti suteikiama kuo išsamesnė informacija apie įmonę, jos akcininkus ir vadovus, finansavimo poreikį, veiklos prognozes keliems metams, finansinę padėtį per pastaruosius trejus finansinius metus ir kt.

Pateikti užpildytą paraišką

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-16